Macmillan dla Ucznia

  • Znajdź kod QR na wewnętrznej okładce swojego zeszytu ćwiczeń.
  • Zeskanuj kod QR lub wykorzystaj znajdujący się obok niego link.
  • Wybierz z listy odpowiedni numer video.